Những thực phẩm giúp hạ huyết áp

Hàng năm trên thế giới có rất nhiều ca mắc bệnh huyết áp cao.  Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe của 19,1 triệu người từ 18 tuổi trở lên của hơn 200 quốc gia trong giai đoạn từ năm 1975 – 2015, thấy rằng, số người trưởng thành mắc bệnh Continue reading