Cảm nhận của cô Thủy sau khi cho con gái dùng sản phẩm: "Sau khi sử dụng sản phẩm Linh chi Reishi thì giấc ngủ sâu hơn. Ngủ được từ 6 đến 7 tiếng. Còn trước kia chưa dùng sản phẩm đó thì chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng thôi. Có nhiều đêm không ngủ được nữa." 

(*)

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm phụ thuộc vào thể trạng mỗi người.