Bạn có thể mua hàng không cần đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, Kotobuki khuyến khích Bạn tạo Tài khoản để có thể dễ dàng theo dõi, quản lý đơn hàng cũng như được hưởng tối đa các quyền lợi dành cho thành viên online. 

Bước 1:

hdmh b1

Bước 2:

hdmh b2

Bước 3:

hdmh b3

Bước 4:

hdmh b4

Bước 5:

hdmh b5

Bước 6: Sau khi hoàn tất các bước trên, đơn hàng sẽ ngay lập tức được chuyển đến nhân viên. Kotobuki sẽ liên lạc lại bằng điện thoại để xác nhận đơn hàng.

Xem thêm Quy định đặt hàng & thanh toán