Cảm nhận của anh Thuấn: "Sau quá trình sử dụng, tôi thấy chỉ số men gan của tôi hoạt động bình thường. Từ đó, tôi không dùng biện pháp cũ như uống thuốc lá nữa vì nó mất công" (*)

<

* Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm phụ thuộc vào thể trạng mỗi người.