Thực phẩm chức năng Làm Đẹp, Hỗ trợ Điều trị Nhật Bản